பெயர்: லியோனல் மெஸ்ஸி
உலக கோப்பை கால்பந்து
பெயர்: கரீம் பென்சிமா
உலக கோப்பை கால்பந்து
பெயர்: ராபர்ட் லெவன்டோவ்ஸ்கி
உலக கோப்பை கால்பந்து
பெயர்: கெவின் டி ப்ரூய்ன்
உலக கோப்பை கால்பந்து
பெயர்: கிலியான் எம்பாப்பே
உலக கோப்பை கால்பந்து
பெயர்: முகமது சாலா
உலக கோப்பை கால்பந்து
பெயர்: திபார்ட் கோர்டோயிஸ் (கோல் கீப்பர்)
உலக கோப்பை கால்பந்து
பெயர்: மேனுவல் நியூயர் (கோல் கீப்பர்)
உலக கோப்பை கால்பந்து
பெயர்: கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ
உலக கோப்பை கால்பந்து
பெயர்: விர்ஜில் வான் டிஜ்க்
உலக கோப்பை கால்பந்து
பெயர்: ஹாரி கேன்
உலக கோப்பை கால்பந்து
பெயர்: நெய்மர்
உலக கோப்பை கால்பந்து