இந்தியாவுடன் நம்பிக்கைக்கான உறவு 1950-ம் ஆண்டில் தொடக்கம்; ஆஸ்திரிய அதிபர் புகழாரம்

இந்தியாவுடன் நம்பிக்கைக்கான உறவு 1950-ம் ஆண்டில் தொடக்கம்; ஆஸ்திரிய அதிபர் புகழாரம்

உக்ரைனுக்கு எதிரான ரஷியாவின் கடுமையான போரை பற்றி நேற்றிரவும், இன்று காலையும் நாங்கள் இருவரும் தீவிர பேச்சுவார்த்தை நடத்தினோம் என்று ஆஸ்திரிய அதிபர் கூறினார்.
10 July 2024 3:01 PM GMT