நாடாளுமன்ற கட்டிட திறப்பு விவகாரம்: அரசியல் செய்வதற்கு ஒரு எல்லை உள்ளது - மத்திய மந்திரி ஜெய்சங்கர் விமர்சனம்

நாடாளுமன்ற கட்டிட திறப்பு விவகாரம்: அரசியல் செய்வதற்கு ஒரு எல்லை உள்ளது - மத்திய மந்திரி ஜெய்சங்கர் விமர்சனம்

நாடாளுமன்ற கட்டிடத் திறப்பு விழா, ஜனநாயகத் திருவிழாவாகக் கொண்டாடப்பட வேண்டும் என்று ஜெய்சங்கர் தெரிவித்துள்ளார்.
26 May 2023 4:40 PM GMT