செஸ் ஒலிம்பியாட் -  7வது  சுற்று : தமிழக வீரர் பிரக்ஞானந்தா வெற்றி

செஸ் ஒலிம்பியாட் - 7வது சுற்று : தமிழக வீரர் பிரக்ஞானந்தா வெற்றி

கியூபா வீரர் இசான் ரெய்னால்டோவை வீழ்த்தி பிரக்ஞானந்தா வெற்றி பெற்றுள்ளார்
6 Aug 2022 1:56 AM GMT