பெண்ணை தாக்கிய 5 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு

பெண்ணை தாக்கிய 5 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு

பெண்ணை தாக்கிய 5 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.
29 Jun 2022 6:12 PM GMT
போலீஸ் நிலையத்தை முற்றுகையிட்ட5 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு

போலீஸ் நிலையத்தை முற்றுகையிட்ட5 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு

கறம்பக்குடி போலீஸ் நிலையத்தை முற்றுகையிட்ட5 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.
15 Jun 2022 5:57 PM GMT
பணம் வைத்து சூதாடிய 20 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு

பணம் வைத்து சூதாடிய 20 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு

பணம் வைத்து சூதாடிய 20 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.
11 Jun 2022 5:47 PM GMT
9-ம் வகுப்பு மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்தவர் மீது வழக்குப்பதிவு

9-ம் வகுப்பு மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்தவர் மீது வழக்குப்பதிவு

9-ம் வகுப்பு மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்தவர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.
7 Jun 2022 7:13 PM GMT
சில்லி சிக்கன் கடைக்காரரை மிரட்டிய லாரி டிரைவர் மீது வழக்கு

சில்லி சிக்கன் கடைக்காரரை மிரட்டிய லாரி டிரைவர் மீது வழக்கு

சில்லி சிக்கன் கடைக்காரரை மிரட்டிய லாரி டிரைவர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.
6 Jun 2022 4:07 PM GMT