காரில் கடத்த முயன்ற  600 கிலோ ரேஷன் அரிசி பறிமுதல்

காரில் கடத்த முயன்ற 600 கிலோ ரேஷன் அரிசி பறிமுதல்

காரில் கடத்த முயன்ற 600 கிலோ ரேஷன் அரிசி பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
13 Jun 2022 8:01 PM GMT