உலக காற்று தினம்

உலக காற்று தினம்

உலக அளவில், காற்று மூலம் அதிக அளவில் மின் உற்பத்தி செய்வதில் இந்தியா முதல் இடத்தில் உள்ளது. அதேசமயம், உலக அளவில் காற்று மாசுபாடு அதிகம் உள்ள நகரங் களின் பட்டியலில், இந்தியாவின் டெல்லி முதல் இடத்தில் உள்ளது.
12 Jun 2022 1:30 AM GMT