தூத்துக்குடியில் 72 ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றம்

தூத்துக்குடியில் 72 ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றம்

தூத்துக்குடியில் 72 ஆக்கிரமிப்புகளை மாநகராட்சி அதிகாரிகள் அகற்றினர்.
26 May 2022 4:03 PM GMT