நீலகிரி மாவட்டத்தில் வனப்பகுதிகளில் இருந்து 33 டன் காலி மதுபாட்டில்கள் சேகரிப்பு

நீலகிரி மாவட்டத்தில் வனப்பகுதிகளில் இருந்து 33 டன் காலி மதுபாட்டில்கள் சேகரிப்பு

நீலகிரி மாவட்டத்தில் கடந்த மாதத்தில் 33 டன் காலி மதுபாட்டில்கள் வனப்பகுதிகளில் இருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உள்ளதாக அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார்.
2 Jun 2022 3:29 PM GMT