திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில்  உண்டியல் காணிக்கை ரூ.1.69 கோடி

திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் உண்டியல் காணிக்கை ரூ.1.69 கோடி

திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் உண்டியல் காணிக்கை ரூ.1.69 கோடி வருமானம் கிடைத்துள்ளது.
8 Jun 2022 3:49 PM GMT