ஜெனிவா: ஜி-33 அமைச்சா்களின் கூட்டத்தில் மத்திய மந்திாி பியூஷ் கோயல் பங்கேற்பு

ஜெனிவா: ஜி-33 அமைச்சா்களின் கூட்டத்தில் மத்திய மந்திாி பியூஷ் கோயல் பங்கேற்பு

ஜெனிவாவில் நடைபெறும் ஜி-33 நாடுகளின் அமைச்சா்களின் கூட்டத்தில் மத்திய மந்திாி பியூஷ் கோயல் பங்கேற்க உள்ளாா்.
12 Jun 2022 9:20 AM GMT