தாயான பிறகும் சாதிக்க முடியும் - ஜெனிஷா

தாயான பிறகும் சாதிக்க முடியும் - ஜெனிஷா

தொடர் உழைப்பால், பல தையல் கலைஞர்களை பணியமர்த்தி, இதுவரை உலகின் பல்வேறு நாடுகளில் உள்ள 600-க்கும் மேற்பட்டோருக்கு ஆடை வடிவமைப்பு செய்து கொடுத்திருக்கிறேன். அதற்காகப் பல விருதுகளையும் வாங்கியிருக்கிறேன்.
30 May 2022 11:25 AM GMT