சுவாமிநாத சுவாமி கோவிலில் உண்டியல் காணிக்கையாக ரூ.55 லட்சம் வசூல்

சுவாமிநாத சுவாமி கோவிலில் உண்டியல் காணிக்கையாக ரூ.55 லட்சம் வசூல்

சுவாமிமலை சுவாமிநாத சுவாமி கோவிலில் உண்டியல் காணிக்கையாக ரூ.55 லட்சம் வசூலானது.
9 Jun 2022 8:13 PM GMT