ஜல்லிக்கட்டு காளை முட்டி பெண் பலி

ஜல்லிக்கட்டு காளை முட்டி பெண் பலி

ஜல்லிக்கட்டு காளை முட்டி பெண் பலியானார்.
16 Jun 2022 6:40 PM GMT
மின்சாரம் பாய்ந்து பெண் பலி

மின்சாரம் பாய்ந்து பெண் பலி

மின்சாரம் பாய்ந்து பெண் பலியானார்.
9 Jun 2022 6:30 PM GMT
சேலையில் தீப்பிடித்து பெண் பலி

சேலையில் தீப்பிடித்து பெண் பலி

கொடைரோடு அருகே வீட்டில் சமையல் செய்தபோது சேலையில் தீப்பிடித்து பெண் பலியானார்.
2 Jun 2022 6:21 PM GMT
கார் தடுப்பில் மோதி சென்னை பெண் பலி

கார் தடுப்பில் மோதி சென்னை பெண் பலி

கார் தடுப்பில் மோதி சென்னை பெண் பலியானார்.
31 May 2022 7:39 PM GMT
அரசு பஸ் -கதிர் அடிக்கும் எந்திரம் மோதல்; பெண் பலி

அரசு பஸ் -கதிர் அடிக்கும் எந்திரம் மோதல்; பெண் பலி

அரசு பஸ்-கதிர் அடிக்கும் எந்திரம் மோதிய விபத்தில் பெண் இறந்தார்.
30 May 2022 8:30 PM GMT