காட்டுநாயக்கன் மக்கள்  64 பேருக்கு சாதி சான்றிதழ்: கனிமொழி எம்.பி. வழங்கினார்

காட்டுநாயக்கன் மக்கள் 64 பேருக்கு சாதி சான்றிதழ்: கனிமொழி எம்.பி. வழங்கினார்

சூழவாய்க்காலில் காட்டுநாயக்கன் மக்கள் 64 பேருக்கு சாதி சான்றிதழை கனிமொழி எம்.பி. வழங்கினார்
5 Jun 2022 3:45 PM GMT