அரவைக்காக 2,000 டன் நெல்

அரவைக்காக 2,000 டன் நெல்

நீடாமங்கலத்தில் இருந்து தென்காசிக்கு அரவைக்காக 2,000 டன் நெல் சரக்கு ரெயிலில் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது
3 July 2023 6:45 PM GMT
அரவைக்காக 1,000 டன் நெல்

அரவைக்காக 1,000 டன் நெல்

தஞ்சையில் இருந்து ராஜபாளையத்திற்கு அரவைக்காக 1,000 டன் நெல் சரக்கு ரெயிலில் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.
21 April 2023 8:34 PM GMT
அரவைக்காக 1,000 டன் நெல்

அரவைக்காக 1,000 டன் நெல்

நீடாமங்கலத்தில் இருந்து மதுரைக்கு அரவைக்காக 1,000 டன் நெல் சரக்கு ரெயிலில் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.
7 April 2023 6:45 PM GMT
அரவைக்காக 2,000 டன் நெல்

அரவைக்காக 2,000 டன் நெல்

தஞ்சையில் இருந்து ஈரோட்டுக்கு அரவைக்காக 2,000 டன் நெல் சரக்கு ரெயிலில் அனுப்பப்பட்டது
11 March 2023 7:00 PM GMT
அரவைக்காக 2,000 டன் நெல்

அரவைக்காக 2,000 டன் நெல்

நீடாமங்கலத்தில் இருந்து தென்காசிக்கு அரவைக்காக 2,000 டன் நெல் சரக்கு ரெயிலில் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.
5 March 2023 6:45 PM GMT
அரவைக்காக 2,000 டன் நெல்

அரவைக்காக 2,000 டன் நெல்

அரவைக்காக 2,000 டன் நெல் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.
4 March 2023 7:57 PM GMT
அரவைக்காக 2,000 டன் நெல்

அரவைக்காக 2,000 டன் நெல்

நீடாமங்கலத்தில் இருந்து புதுக்கோட்டைக்கு அரவைக்காக 2,000 டன் நெல் சரக்கு ரெயிலில் அனுப்பி வைத்தனர்.
29 Jan 2023 6:45 PM GMT
அரவைக்காக 1,000 டன் நெல்

அரவைக்காக 1,000 டன் நெல்

நீடாமங்கலத்தில் இருந்து விருதுநகருக்கு அரவைக்காக 1,000 டன் நெல் சரக்கு ரெயிலில் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.
14 Dec 2022 6:48 PM GMT
நீடாமங்கலத்தில் இருந்து தென்காசிக்கு   அரவைக்காக 1,000 டன் நெல்

நீடாமங்கலத்தில் இருந்து தென்காசிக்கு அரவைக்காக 1,000 டன் நெல்

நீடாமங்கலத்தில் இருந்து தென்காசிக்கு அரவைக்காக 1,000 டன் நெல் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.
11 Dec 2022 7:00 PM GMT
அரவைக்காக 1,000 டன் நெல்

அரவைக்காக 1,000 டன் நெல்

தஞ்சையில் இருந்து சென்னைக்கு அரவைக்காக 1,000 டன் நெல் சரக்கு ரெயிலில் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.
30 Nov 2022 8:44 PM GMT
அரவைக்காக 1,000 டன் நெல்

அரவைக்காக 1,000 டன் நெல்

நீடாமங்கலத்திலிருந்து ஈரோட்டுக்கு அரவைக்காக 1,000 டன் நெல் சரக்கு ெரயிலில் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது
21 Nov 2022 6:45 PM GMT
அரவைக்காக 2,000 டன் நெல்

அரவைக்காக 2,000 டன் நெல்

தஞ்சையில் இருந்து திருவண்ணாமலைக்கு அரவைக்காக 2,000 டன் நெல் சரக்கு ரெயிலில் அனுப்பி ைவக்கப்பட்டது.
7 Nov 2022 8:16 PM GMT