100 மீட்டர் தடை ஓட்டத்தில் ஆந்திர வீராங்கனை ஜோதி புதிய சாதனை

100 மீட்டர் தடை ஓட்டத்தில் ஆந்திர வீராங்கனை ஜோதி புதிய சாதனை

இந்தியா சார்பில் பங்கேற்ற ஆந்திர வீராங்கனை ஜோதி யர்ராஜி 13.11 வினாடியில் பந்தய தூரத்தை கடந்து புதிய தேசிய சாதனை படைத்தார்.
23 May 2022 11:46 PM GMT
100 நாள் வேலை அட்டை வழங்கும் நிகழ்ச்சி

100 நாள் வேலை அட்டை வழங்கும் நிகழ்ச்சி

ஆலத்தூர் ஊராட்சியில் 100 நாள் வேலை அட்டை வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது
22 May 2022 6:39 PM GMT