பாகிஸ்தான்: பள்ளத்தில் வேன் கவிழ்ந்து விபத்து - 22 போ் பலி

பாகிஸ்தான்: பள்ளத்தில் வேன் கவிழ்ந்து விபத்து - 22 போ் பலி

பள்ளத்தில் வேன் கவிழ்ந்த விபத்தில் பெண்கள்,குழந்தைகள் என சுமாா் 22 போ் உயிாிழந்து உள்ளனா்.
8 Jun 2022 10:04 AM GMT