பொதுவினியோக திட்டத்துக்காக 1,250 டன் அரிசி அனுப்பி வைப்பு

பொதுவினியோக திட்டத்துக்காக 1,250 டன் அரிசி அனுப்பி வைப்பு

பொதுவினியோக திட்டத்துக்காக 1,250 டன் அரிசி அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.
16 Jun 2022 12:07 PM GMT
அரவைக்காக 2 ஆயிரம் டன் நெல் ராமநாதபுரத்துக்கு 1,250 டன் அரிசி அனுப்பி வைக்கப்பட்டது

அரவைக்காக 2 ஆயிரம் டன் நெல் ராமநாதபுரத்துக்கு 1,250 டன் அரிசி அனுப்பி வைக்கப்பட்டது

தஞ்சையில் இருந்து சென்னைக்கு அரவைக்காக 2 ஆயிரம் டன் நெல் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. ராமநாதபுரத்துக்கு 1,250 டன் அரிசி அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.
26 May 2022 9:13 PM GMT