கடந்த 2021-22-ம் நிதியாண்டின் உபரி தொகையாக மத்திய அரசுக்கு ரிசர்வ் வங்கி ரூ.30 ஆயிரம் கோடி வழங்குகிறது

கடந்த 2021-22-ம் நிதியாண்டின் உபரி தொகையாக மத்திய அரசுக்கு ரிசர்வ் வங்கி ரூ.30 ஆயிரம் கோடி வழங்குகிறது

மத்திய அரசுக்கு கடந்த 2021-22-ம் நிதியாண்டின் உபரி தொகையாக ரூ.30,307 கோடி வழங்க ரிசர்வ் வங்கி முடிவு செய்து உள்ளது.
20 May 2022 10:54 PM GMT