மின்சார வாகன உற்பத்தி துறையில் ரூ.31 ஆயிரம் கோடி முதலீடுகள் வரும்; கர்நாடக அரசு தகவல்

மின்சார வாகன உற்பத்தி துறையில் ரூ.31 ஆயிரம் கோடி முதலீடுகள் வரும்; கர்நாடக அரசு தகவல்

மின்சார வாகன உற்பத்தி துறையில் வருகிற 2030-ம் ஆண்டுக்குள் ரூ.31 ஆயிரம் கோடி முதலீடுகள் வரும் என்று கர்நாடக அரசு கூறியுள்ளது.
9 Jun 2022 4:10 PM GMT