இந்தியாவில் முதல் பிறந்த நாளுக்கு முன்பே 36 குழந்தைகளில் ஒரு குழந்தை இறக்கும் பரிதாபம்

இந்தியாவில் முதல் பிறந்த நாளுக்கு முன்பே 36 குழந்தைகளில் ஒரு குழந்தை இறக்கும் பரிதாபம்

இந்தியாவில் முதல் பிறந்த நாளை கொண்டாடுவதற்கு முன்பே 36 குழந்தைகளில் ஒரு குழந்தை இறந்து விடுகிற பரிதாபம் நேருவதாக தெரிய வந்துள்ளது.
4 Jun 2022 7:34 PM GMT