எஸ்.எஸ்.எல்.சி., பிளஸ்-1, பிளஸ்-2 விடைத்தாள் திருத்தும் பணியில் 1,500 ஆசிரியர்கள்

எஸ்.எஸ்.எல்.சி., பிளஸ்-1, பிளஸ்-2 விடைத்தாள் திருத்தும் பணியில் 1,500 ஆசிரியர்கள்

குமரி மாவட்டத்தில் 10-ம் வகுப்பு மற்றும் பிளஸ்-1, பிளஸ்-2 ஆகிய பொதுதேர்வின் விடைத்தாள்களை திருத்தும் பணியில் 1,500 ஆசிரியர்கள் ஈடுபடுகிறார்கள்.
21 May 2022 9:17 PM GMT