12 நாடுகளை சேர்ந்த 92 பேருக்கு குரங்கு காய்ச்சல்

12 நாடுகளை சேர்ந்த 92 பேருக்கு குரங்கு காய்ச்சல்

12 நாடுகளை சேர்ந்த 92 பேருக்கு குரங்கு காய்ச்சல் நோய் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
22 May 2022 11:01 PM GMT