மீண்டும் உயர்த்தப்படும் பேச்சிப்பாறை  அணையின் நீர்மட்டம்

மீண்டும் உயர்த்தப்படும் பேச்சிப்பாறை அணையின் நீர்மட்டம்

குமரியில் மழை பொலிவு இல்லாததால், மீண்டும் பேச்சிப்பாறை அணையின் நீர் மட்டம் உயர்த்தப்பட்டு, 44 அடியை நெருங்கி உள்ளது.
24 Nov 2022 6:45 PM GMT