கடந்த ஆண்டை போன்று இந்த ஆண்டும் மழை வெள்ளம் ஏற்படும் அபாயம்

கடந்த ஆண்டை போன்று இந்த ஆண்டும் மழை வெள்ளம் ஏற்படும் அபாயம்

கடந்த ஆண்டை போன்று இந்த ஆண்டும் வெள்ளம் ஏற்படும் நிலை உள்ள வேங்கிக்கால் ஏரியில் இருந்து மற்ற ஏரிகளுக்கு உபரி நீர் செல்லும் கால்வாய் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி தூர்வார வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்து உள்ளனர்.
23 Sep 2022 5:56 PM GMT