அரசு திட்டங்கள் அனைவருக்கும் கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்

அரசு திட்டங்கள் அனைவருக்கும் கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்

அரசின் திட்டங்கள் அனைத்தும் சம்பந்தப்பட்ட பயனாளிகளுக்கு கிடைப்பதை அரசு அலுவலர்கள் உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று அரசின் முதன்மைச் செயலாளர் அதுல் ஆனந்த் உத்தரவிட்டார்.
23 Nov 2022 7:30 PM GMT