பழ வியாபாரியிடம் கத்தியை காட்டி பணம் பறித்த பழைய குற்றவாளி கைது

பழ வியாபாரியிடம் கத்தியை காட்டி பணம் பறித்த பழைய குற்றவாளி கைது

ஆரணியில் பழ வியாபாரியிடம் கத்தியை காட்டி பணம் பறித்த பழைய குற்றவாளி கைது செய்யப்பட்டார்.
24 Nov 2022 4:52 PM GMT