353 வாகனங்கள் ரூ.18¾ லட்சத்துக்கு ஏலம்

353 வாகனங்கள் ரூ.18¾ லட்சத்துக்கு ஏலம்

கிருஷ்ணகிரியில் போலீசாரால் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட 353 வாகனங்கள் ரூ.18¾ லட்சத்துக்கு ஏலம் போனது.
29 Jun 2022 2:50 PM GMT
மதுவிலக்கு போலீசாரால் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட 57 வாகனங்கள் ரூ.27¼ லட்சத்துக்கு ஏலம்

மதுவிலக்கு போலீசாரால் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட 57 வாகனங்கள் ரூ.27¼ லட்சத்துக்கு ஏலம்

மதுவிலக்கு போலீசாரால் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட 57 வாகனங்கள் ரூ.27¼ லட்சத்துக்கு ஏலம்
28 May 2022 10:14 PM GMT