கம்பம் அருகே உத்தமுத்து கால்வாய் கரைகள் சீரமைக்கப்படுமா?; விவசாயிகள் எதிர்பார்ப்பு

கம்பம் அருகே உத்தமுத்து கால்வாய் கரைகள் சீரமைக்கப்படுமா?; விவசாயிகள் எதிர்பார்ப்பு

கம்பம் அருகே உத்தமுத்து கால்வாய் கரைகளை சீரமைக்க வேண்டும் என்று விவசாயிகள் எதிர்பார்ப்பில் உள்ளனர்.
17 Jun 2023 9:00 PM GMT