போக்குவரத்துக்கழக பணியாளர்கள் 1,626 பேருக்கு ரூ.308 கோடி பணப்பலன்

போக்குவரத்துக்கழக பணியாளர்கள் 1,626 பேருக்கு ரூ.308 கோடி பணப்பலன்

போக்குவரத்துக்கழக பணியாளர்கள் 1,626 பேருக்கு ரூ.308 கோடி பணப்பலனை அமைச்சர் சிவசங்கர் வழங்கினார்.
27 March 2023 9:28 PM GMT