வளர்ச்சி திட்டப்பணிகளை கலெக்டர் ஆய்வு

வளர்ச்சி திட்டப்பணிகளை கலெக்டர் ஆய்வு

பர்கூர் ஒன்றியத்தில் ஊரக வளர்ச்சித்துறையின் சார்பில் ரூ.1 கோடி மதிப்பில் நடைபெற்று வரும் வளர்ச்சி திட்டப்பணிகளை கலெக்டர் ஜெயசந்திரபானு ரெட்டி நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்.
30 July 2022 6:05 PM GMT
நெடுங்கல், பாரூர்  அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் கலெக்டர் ஆய்வு

நெடுங்கல், பாரூர் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் கலெக்டர் ஆய்வு

நெடுங்கல், பாரூர் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் கலெக்டர் ஜெயசந்திரபானுரெட்டி ஆய்வு செய்தார்.
1 Jun 2022 12:59 PM GMT