சேலம் மாவட்டத்தில் குறைந்து வரும் கொரோனா பாதிப்பு

சேலம் மாவட்டத்தில் குறைந்து வரும் கொரோனா பாதிப்பு

சேலம் மாவட்டத்தில் கொரோனா பாதிப்பு குறைந்து வருகிறது.
15 Oct 2022 8:28 PM GMT
சேலம் மாவட்டத்தில் 9 பேருக்கு கொரோனா

சேலம் மாவட்டத்தில் 9 பேருக்கு கொரோனா

சேலம் மாவட்டத்தில் 9 பேருக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது.
14 Oct 2022 9:57 PM GMT
சேலம் மாவட்டத்தில்  ஒற்றை இலக்கத்தில் கொரோனா பாதிப்பு

சேலம் மாவட்டத்தில் ஒற்றை இலக்கத்தில் கொரோனா பாதிப்பு

சேலம் மாவட்டத்தில் ஒற்றை இலக்கத்தில் கொரோனா பாதிப்பு பதிவாகி இருந்தது.
13 Oct 2022 8:15 PM GMT
சேலம் மாவட்டத்தில்  10 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு

சேலம் மாவட்டத்தில் 10 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு

சேலம் மாவட்டத்தில் 10 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டு இருந்தது.
12 Oct 2022 8:24 PM GMT
சேலம்  மாவட்டத்தில்  23 பேருக்கு கொரோனா

சேலம் மாவட்டத்தில் 23 பேருக்கு கொரோனா

சேலம் மாவட்டத்தில் 23 பேருக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டு இருந்தது.
24 Sep 2022 8:24 PM GMT
சேலம் மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்று அதிகரிப்பு

சேலம் மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்று அதிகரிப்பு

சேலம் மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்று பரவல் சற்று அதிகரித்துள்ளது.
23 Sep 2022 8:55 PM GMT
சேலம் மாவட்டத்தில்  22 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு

சேலம் மாவட்டத்தில் 22 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு

சேலம் மாவட்டத்தில் 22 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டு இருந்தது.
22 Sep 2022 8:42 PM GMT
சேலம் மாவட்டத்தில்  23 பேருக்கு கொரோனா

சேலம் மாவட்டத்தில் 23 பேருக்கு கொரோனா

சேலம் மாவட்டத்தில் 23 பேருக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டு இருந்தது.
21 Sep 2022 8:48 PM GMT
கொரோனாவுக்கு 17 பேர் பாதிப்பு

கொரோனாவுக்கு 17 பேர் பாதிப்பு

சேலம் மாவட்டத்தில் கொரோனாவுக்கு 17 பேர் பாதிக்கப்பட்டனர்.
20 Sep 2022 8:49 PM GMT
சேலம் மாவட்டத்தில்  கொரோனாவுக்கு 20 பேர் பாதிப்பு

சேலம் மாவட்டத்தில் கொரோனாவுக்கு 20 பேர் பாதிப்பு

சேலம் மாவட்டத்தில் கொரோனாவுக்கு 20 பேர் பாதிக்கப்பட்டனர்
19 Sep 2022 7:58 PM GMT
சேலம் மாவட்டத்தில் 24 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு

சேலம் மாவட்டத்தில் 24 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு

சேலம் மாவட்டத்தில் 24 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
17 Sep 2022 9:10 PM GMT
சேலம் மாவட்டத்தில் 23 பேருக்கு கொரோனா

சேலம் மாவட்டத்தில் 23 பேருக்கு கொரோனா

சேலம் மாவட்டத்தில் 23 பேருக்கு கொரோனா ஏற்பட்டு இருந்தது
16 Sep 2022 8:23 PM GMT