சேலம்  மாவட்டத்தில்  23 பேருக்கு கொரோனா

சேலம் மாவட்டத்தில் 23 பேருக்கு கொரோனா

சேலம் மாவட்டத்தில் 23 பேருக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டு இருந்தது.
24 Sep 2022 8:24 PM GMT
சேலம் மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்று அதிகரிப்பு

சேலம் மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்று அதிகரிப்பு

சேலம் மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்று பரவல் சற்று அதிகரித்துள்ளது.
23 Sep 2022 8:55 PM GMT
சேலம் மாவட்டத்தில்  22 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு

சேலம் மாவட்டத்தில் 22 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு

சேலம் மாவட்டத்தில் 22 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டு இருந்தது.
22 Sep 2022 8:42 PM GMT
சேலம் மாவட்டத்தில்  23 பேருக்கு கொரோனா

சேலம் மாவட்டத்தில் 23 பேருக்கு கொரோனா

சேலம் மாவட்டத்தில் 23 பேருக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டு இருந்தது.
21 Sep 2022 8:48 PM GMT
கொரோனாவுக்கு 17 பேர் பாதிப்பு

கொரோனாவுக்கு 17 பேர் பாதிப்பு

சேலம் மாவட்டத்தில் கொரோனாவுக்கு 17 பேர் பாதிக்கப்பட்டனர்.
20 Sep 2022 8:49 PM GMT
சேலம் மாவட்டத்தில்  கொரோனாவுக்கு 20 பேர் பாதிப்பு

சேலம் மாவட்டத்தில் கொரோனாவுக்கு 20 பேர் பாதிப்பு

சேலம் மாவட்டத்தில் கொரோனாவுக்கு 20 பேர் பாதிக்கப்பட்டனர்
19 Sep 2022 7:58 PM GMT
சேலம் மாவட்டத்தில் 24 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு

சேலம் மாவட்டத்தில் 24 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு

சேலம் மாவட்டத்தில் 24 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
17 Sep 2022 9:10 PM GMT
சேலம் மாவட்டத்தில் 23 பேருக்கு கொரோனா

சேலம் மாவட்டத்தில் 23 பேருக்கு கொரோனா

சேலம் மாவட்டத்தில் 23 பேருக்கு கொரோனா ஏற்பட்டு இருந்தது
16 Sep 2022 8:23 PM GMT
அமைச்சர் சு.முத்துசாமிக்கு கொரோனா

அமைச்சர் சு.முத்துசாமிக்கு கொரோனா

அமைச்சர் சு.முத்துசாமிக்கு கொரோனா
9 Sep 2022 8:49 PM GMT
பிற மாவட்டங்களில் இருந்து சேலம் வந்த 21 பேருக்கு கொரோனா

பிற மாவட்டங்களில் இருந்து சேலம் வந்த 21 பேருக்கு கொரோனா

பிற மாவட்டங்களில் இருந்து சேலம் வந்த 21 பேருக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது.
2 Sep 2022 8:20 PM GMT
சேலம் மாவட்டத்தில்  35 பேருக்கு கொரோனா தொற்று

சேலம் மாவட்டத்தில் 35 பேருக்கு கொரோனா தொற்று

சேலம் மாவட்டத்தில் 35 பேருக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது.
1 Sep 2022 8:37 PM GMT
சேலம் மாவட்டத்தில்   36 பேருக்கு கொரோனா

சேலம் மாவட்டத்தில் 36 பேருக்கு கொரோனா

சேலம் மாவட்டத்தில் 36 பேருக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது.
31 Aug 2022 8:15 PM GMT