தேர்வு எழுத தாமதமாக வந்தவர்களுக்கு அனுமதி மறுப்பு

தேர்வு எழுத தாமதமாக வந்தவர்களுக்கு அனுமதி மறுப்பு

மொரப்பூரில் டி.என்.பி.எஸ்.சி. தேர்வு எழுத தாமதமாக வந்தவர்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டதால் தேர்வர்கள் கண்ணீருடன் சென்றனர்.
24 July 2022 4:40 PM GMT
சேலம் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள  கொலை வழக்கு கைதிகளை பார்க்க உறவினர்களுக்கு அனுமதி மறுப்பு

சேலம் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள கொலை வழக்கு கைதிகளை பார்க்க உறவினர்களுக்கு அனுமதி மறுப்பு

சேலம் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள கொலை வழக்கு கைதிகளை பார்க்க உறவினர்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டது.
21 Jun 2022 10:21 PM GMT