பாதயாத்திரை பக்தர்களுக்கு ஒளிரும் ஸ்டிக்கர்

பாதயாத்திரை பக்தர்களுக்கு ஒளிரும் ஸ்டிக்கர்

எட்டயபுரத்தில் பாதயாத்திரை பக்தர்களுக்கு ஒளிரும் ஸ்டிக்கர் ஒட்டப்பட்டது.
12 Jun 2022 4:50 PM GMT
பக்தர்களுக்கு நீர் மோர்

பக்தர்களுக்கு நீர் மோர்

ஆறுமுகநேரி சாகுபுரத்தில் பக்தர்களுக்கு நீர் மோர் வழங்கப்பட்டது.
11 Jun 2022 5:04 PM GMT