விவசாயிகள் சங்கத்தினர் காத்திருப்பு போராட்டம்

விவசாயிகள் சங்கத்தினர் காத்திருப்பு போராட்டம்

யூரியா உரங்களுடன் இணை பொருட்கள் கட்டாயப்படுத்தி விற்பனை செய்வதை கண்டித்து விவசாயிகள் சங்கத்தினர் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
31 Jan 2022 6:25 PM GMT