9 ஆடுகள் விஷம் வைத்து சாகடிப்பு

9 ஆடுகள் விஷம் வைத்து சாகடிப்பு

நெல்லையில் 9 ஆடுகள் விஷம் வைத்து சாகடிக்கப்பட்டது.
1 Jun 2022 7:23 PM GMT