குஜிலியம்பாறையில் விபத்தில் கைக்குழந்தையை இழந்த தொழிலாளிக்கு இழப்பீடு வழங்காததால் அரசு பஸ் ஜப்தி

குஜிலியம்பாறையில் விபத்தில் கைக்குழந்தையை இழந்த தொழிலாளிக்கு இழப்பீடு வழங்காததால் அரசு பஸ் ஜப்தி

குஜிலியம்பாறையில் விபத்தில் கைக்குழந்தையை இழந்த தொழிலாளிக்கு இழப்பீடு வழங்காததால் அரசு பஸ் ஜப்தி செய்யப்பட்டது.
8 Jun 2022 4:14 PM GMT