கத்திப்பாரா சுரங்கப்பாலத்தில் சிக்கிய வாகனம் - 1 மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பு

கத்திப்பாரா சுரங்கப்பாலத்தில் சிக்கிய வாகனம் - 1 மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பு

சென்னை கத்திப்பாரா சுரங்கப்பாலத்தில் சிமெண்ட் கலவை வாகனம் சிக்கியதால் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது.
23 Sep 2022 4:39 AM GMT