நவராத்திரி விழாவை முன்னிட்டு  கோவில்கள், வீடுகளில் கொலு பொம்மைகள் வைத்து வழிபாடு

நவராத்திரி விழாவை முன்னிட்டு கோவில்கள், வீடுகளில் கொலு பொம்மைகள் வைத்து வழிபாடு

நவராத்திரி விழாவை முன்னிட்டு விழுப்புரத்தில் உள்ள கோவில்கள், வீடுகளில் கொலு பொம்மைகள் வைத்து வழிபாடு நடத்தி வருகின்றனர்.
28 Sep 2022 6:45 PM GMT