4 கால்களுடன் பிறந்த அதிசய கோழி குஞ்சு

4 கால்களுடன் பிறந்த அதிசய கோழி குஞ்சு

திருநள்ளாறில் 4 கால்களுடன் பிறந்த அதிசய கோழி குஞ்சை பொதுமக்கள் வியப்புடன் பார்வையிட்டனர்.
24 Nov 2022 4:51 PM GMT