நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியம் சார்பில்  மானியத்தில் வீடு கட்டுவதற்கான ஆணை  கலெக்டர் கார்மேகம் வழங்கினார்

நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியம் சார்பில் மானியத்தில் வீடு கட்டுவதற்கான ஆணை கலெக்டர் கார்மேகம் வழங்கினார்

நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியம் சார்பில் மானியத்தில் வீடு கட்டுவதற்கான ஆணைகளை பயனாளிகளுக்கு மாவட்ட கலெக்டர் கார்மேகம் வழங்கினார்.
10 Jun 2022 9:56 PM GMT