கூட்டுறவுத்துறை மூலம் இந்த ஆண்டு ரூ.12 ஆயிரம் கோடி பயிர்க்கடன் வழங்க இலக்கு- அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி

கூட்டுறவுத்துறை மூலம் இந்த ஆண்டு ரூ.12 ஆயிரம் கோடி பயிர்க்கடன் வழங்க இலக்கு- அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி

கூட்டுறவுத்துறை மூலம் இந்த ஆண்டு ரூ.12 ஆயிரம் கோடி பயிர்க்கடன் வழங்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது என்று அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி கூறினார்.
7 Jun 2022 6:45 PM GMT