இடையக்கோட்டை பகுதியில் நாளை மின்சாரம் நிறுத்தம்

இடையக்கோட்டை பகுதியில் நாளை மின்சாரம் நிறுத்தம்

இடையக்கோட்டை பகுதியில் நாளை மின்சாரம் நிறுத்தப்படுகிறது.
25 July 2023 9:00 PM GMT
ராசிங்காபுரம் பகுதியில் இன்று மின்சாரம் நிறுத்தம்

ராசிங்காபுரம் பகுதியில் இன்று மின்சாரம் நிறுத்தம்

போடி அருகே ராசிங்காபுரம் பகுதியில் இன்று மின்சாரம் நிறுத்தப்படுகிறது.
14 Jun 2023 8:30 PM GMT
பெரியகுளம், வைகை அணை பகுதிகளில் இன்று மின்சாரம் நிறுத்தம்

பெரியகுளம், வைகை அணை பகுதிகளில் இன்று மின்சாரம் நிறுத்தம்

பெரியகுளம், வைகை அணை பகுதிகளில் இன்று மின்சாரம் நிறுத்தப்படுகிறது.
5 May 2023 9:00 PM GMT
கடமலைக்குண்டு, காமாட்சிபுரம் பகுதிகளில் நாளை மின்சாரம் நிறுத்தம்

கடமலைக்குண்டு, காமாட்சிபுரம் பகுதிகளில் நாளை மின்சாரம் நிறுத்தம்

கடமலைக்குண்டு, காமாட்சிபுரம் பகுதிகளில் நாளை மின்சாரம் நிறுத்தப்படுகிறது.
2 May 2023 9:00 PM GMT
விருவீடு பகுதியில் இன்று மின்சாரம் நிறுத்தம்

விருவீடு பகுதியில் இன்று மின்சாரம் நிறுத்தம்

விருவீடு பகுதியில் இன்று மின்சாரம் நிறுத்தப்படுகிறது.
30 April 2023 9:00 PM GMT
கம்பம் பகுதியில் இன்று மின்சாரம் நிறுத்தம்

கம்பம் பகுதியில் இன்று மின்சாரம் நிறுத்தம்

கம்பம் பகுதியில் இன்று மின்சாரம் நிறுத்தப்படுகிறது.
26 April 2023 9:00 PM GMT
கண்டமனூர் பகுதியில் நாளை மின்சாரம் நிறுத்தம்

கண்டமனூர் பகுதியில் நாளை மின்சாரம் நிறுத்தம்

கண்டமனூர் பகுதியில் நாளை மின்சாரம் நிறுத்தப்படுகிறது.
22 Feb 2023 8:30 PM GMT
14-ந் தேதி மின்தடை

14-ந் தேதி மின்தடை

குலையன்கரிசல் பகுதியில் 14-ந் தேதி மின்தடை செய்யப்படுகிறது.
11 Feb 2023 6:45 PM GMT
காமாட்சிபுரம் பகுதியில் நாளை மின்சாரம் நிறுத்தம்

காமாட்சிபுரம் பகுதியில் நாளை மின்சாரம் நிறுத்தம்

காமாட்சிபுரம் பகுதியில் நாளை மின்சாரம் நிறுத்தப்படுகிறது.
6 Feb 2023 8:00 PM GMT
போடி, நடுக்கோட்டை பகுதிகளில்  4ந்தேதி மின்சாரம் நிறுத்தம்

போடி, நடுக்கோட்டை பகுதிகளில் 4ந்தேதி மின்சாரம் நிறுத்தம்

போடி, நடுக்கோட்டை பகுதிகளில் 4ந்தேதி மின்சாரம் நிறுத்தப்படுகிறது.
1 Feb 2023 5:04 PM GMT
மின்தடை

மின்தடை

பாவூர்சத்திரம், தென்காசி பகுதியில் 24-ந் தேதி மின்தடை செய்யப்படுகிறது.
23 Jan 2023 6:45 PM GMT
திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்

திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்

திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
23 Jan 2023 4:18 PM GMT