சிவகிரியில் 28-ந் தேதி மின்தடை

சிவகிரியில் 28-ந் தேதி மின்தடை

சிவகிரியில் 28-ந் தேதி மின்தடை செய்யப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
26 Jun 2022 6:45 PM GMT
மின்சாரம் நிறுத்தம்

மின்சாரம் நிறுத்தம்

நாளை மின்சாரம் நிறுத்தம் செய்யப்படுகிறது.
26 Jun 2022 4:20 PM GMT
கூடங்குளம் பகுதியில் 28-ந்தேதி மின்தடை

கூடங்குளம் பகுதியில் 28-ந்தேதி மின்தடை

கூடங்குளம் பகுதியில் 28-ந்தேதி மின்தடை அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
25 Jun 2022 8:15 PM GMT
நெல்லை மாவட்டத்தில்  23-ந் தேதி மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள்

நெல்லை மாவட்டத்தில் 23-ந் தேதி மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள்

நெல்லை மாவட்டத்தில் 23-ந் தேதி மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள் அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
22 Jun 2022 8:13 PM GMT
உவரி, இட்டமொழி பகுதியில்  23-ந் தேதி மின்தடை

உவரி, இட்டமொழி பகுதியில் 23-ந் தேதி மின்தடை

உவரி, இட்டமொழி பகுதியில் 23-ந் தேதி மின்தடை செய்யப்படுகிறது.
21 Jun 2022 8:22 PM GMT
கன்னிவாடி, தாளையூத்து பகுதிகளில் நாளை மின்சாரம் நிறுத்தம்

கன்னிவாடி, தாளையூத்து பகுதிகளில் நாளை மின்சாரம் நிறுத்தம்

கன்னிவாடி, தாளையூத்து பகுதிகளில் நாளை மின்சாரம் நிறுத்தப்படுகிறது.
20 Jun 2022 2:09 PM GMT
21 -ந் தேதி  மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள்

21 -ந் தேதி மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள்

நெல்லை மாவட்டத்தில் 21 -ந் தேதி மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள் அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
19 Jun 2022 7:08 PM GMT
21-ந் தேதி மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள்

21-ந் தேதி மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள்

தென்காசி மாவட்டத்தில் 21-ந் தேதி மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள் அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
18 Jun 2022 4:27 PM GMT
நாளை மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள்

நாளை மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள்

நெல்லை மாவட்டத்தில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள் அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
16 Jun 2022 8:38 PM GMT