இன்று மின்சாரம் நிறுத்தம்

இன்று மின்சாரம் நிறுத்தம்

தர்மபுரி கோட்ட பகுதிகளில் இன்று மின்சாரம் நிறுத்தப்படுகிறது.
23 Jun 2022 4:24 PM GMT
நாளை மறுநாள் மின்சாரம் நிறுத்தம்

நாளை மறுநாள் மின்சாரம் நிறுத்தம்

தேனி, சின்னமனூர் பகுதிகளில் நாளை மறுநாள் மின்சாரம் நிறுத்தம் செய்யப்படுகிறது.
22 Jun 2022 5:17 PM GMT
தர்மபுரி கோட்ட பகுதிகளில்  இன்று மின்சாரம் நிறுத்தம்

தர்மபுரி கோட்ட பகுதிகளில் இன்று மின்சாரம் நிறுத்தம்

தர்மபுரி கோட்ட பகுதிகளில் இன்று மின்சாரம் நிறுத்தப்படுகிறது.
20 Jun 2022 6:29 PM GMT
ஓசூர், மத்திகிரி பகுதிகளில்  இன்று மின்சாரம் நிறுத்தம்

ஓசூர், மத்திகிரி பகுதிகளில் இன்று மின்சாரம் நிறுத்தம்

ஓசூர், மத்திகிரி பகுதிகளில் இன்று மின்சாரம் நிறுத்தப்படுகிறது.
20 Jun 2022 6:04 PM GMT
பொம்மிடி பகுதியில்   இன்று மின்சாரம் நிறுத்தம்

பொம்மிடி பகுதியில் இன்று மின்சாரம் நிறுத்தம்

பொம்மிடி பகுதியில் இன்று மின்சாரம் நிறுத்தப்படுகிறது.
17 Jun 2022 4:49 PM GMT