பெரியார் பல்கலைக்கழக கல்லூரிகளில்  அரசியல் கூட்டங்கள் நடத்த தடை  பதிவாளர் சுற்றறிக்கை

பெரியார் பல்கலைக்கழக கல்லூரிகளில் அரசியல் கூட்டங்கள் நடத்த தடை பதிவாளர் சுற்றறிக்கை

பெரியார் பல்கலைக்கழக கல்லூரிகளில் அரசியல் கூட்டங்கள் நடத்த தடை விதித்து பதிவாளர் சுற்றறிக்கை அனுப்பி உள்ளார்.
3 Jun 2022 9:21 PM GMT