புகார் பெட்டி

புகார் பெட்டி

பழுதான குப்பை வாகனங்கள் வெள்ளித்திருப்பூர் ஊராட்சியில் குப்பை அள்ளுவதற்காக 3 மின்சார குப்பை அள்ளும் வாகனங்கள் உள்ளன. இந்த 3 வாகனங்களும் தற்போது...
28 May 2022 9:54 PM GMT
புகாா் பெட்டி

புகாா் பெட்டி

‘தினத்தந்தி’ புகார் பெட்டிக்கு 8939048888 என்ற ‘வாட்ஸ்- அப்’ எண்ணில் வந்துள்ள மக்கள் குறைகள் தொடர்பான பதில்கள் வருமாறு:-
27 May 2022 7:57 PM GMT
புகார் பெட்டி

புகார் பெட்டி

‘தினத்தந்தி’ புகார் பெட்டிக்கு 8939048888 என்ற ‘வாட்ஸ்- அப்’ எண்ணில் வந்து உள்ள மக்கள் குறைகள் தொடர்பான பதிவுகள் வருமாறு:-
26 May 2022 9:10 PM GMT