தொடர் மழையால் வேதாரண்யத்தில், நேரடி நெல் விதைப்பு பணிகள் பாதிப்பு

தொடர் மழையால் வேதாரண்யத்தில், நேரடி நெல் விதைப்பு பணிகள் பாதிப்பு

தொடர் மழையால் வேதாரண்யத்தில் நேரடி நெல் விதைப்பு பணிகள் பாதிக்கப்பட்டு உள்ளது.
1 Sep 2022 11:27 AM GMT